Due Diligence

Due Diligence є процедурою формування об’єктивного уявлення про об’єкт інвестування. Це система заходів, спрямованих на всебічну перевірку законності і комерційної привабливості планованої угоди, інвестиційного проекту.

ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» з метою захисту інвесторів від «проблемних» угод і несумлінних партнерів професійно здійснює проведення процедури Due Diligence.

Due Diligence застосовується при необхідності реструктуризації бізнесу, розширенні частки ринку, що належить компанії, диверсифікації бізнесу, угодах купівлі-продажу бізнесу, вирішенні питання ціни і якості придбаних або відчужуваних активів і зобов’язань, а також адекватності корпоративної структури і гнучкість системи управління в купованому або відчужуваному бізнесі, тощо.

Ця процедура передбачає збір і аналіз інформації з метою оцінки різноманітних ризиків, пов’язаних з інвестуванням. Це глибока і всебічна перевірка наданої інформації про актив: його фінансовий стан, правовий статус, вартість та інше. Щоб бути впевненим у тому, що надана інформація правдива і достовірна, команда фахівців (юристи, аудитори, економісти) перевіряють дану інформацію на відповідність дійсності. Кожен фахівець окремо аналізує інформацію, при необхідності запитує додаткові дані, а потім робиться зведений аналіз.

За результатами перевірки замовник отримує незалежний офіційний звіт. Форма такого звіту буває різною: розгорнутої, коли разом із звітом подаються додатки з експертними висновками фахівців, джерелами інформації та рекомендаціями; або короткою (у вигляді коротких рекомендацій про подальші кроки замовника).

Share Button