Оцінка майна та майнових прав

ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» надає послуги з оцінки майна та майнових прав за такими напрямами:

1.    Оцінка об’єктів у матеріальній формі:

-    оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них;

-    оцінка машин і обладнання;

-    оцінка колісних транспортних засобів;

-    оцінка літальних апаратів;

-    оцінка судноплавних засобів;

-    оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність;

-     оцінка для передбачених Податковим кодексом України цілей.

2.    Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:

-    оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності;

-     оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності;

-    оцінка для передбачених Податковим кодексом України цілей.

Share Button