Оцінка для IPO / IFRS / IAS

Вже багато років ТОВ «ЕКСПЕРТІНВЕСТ» виконує роботи з переоцінки всіх типів майна, майнових прав та нематеріальних активів у тому числі для: IPO, МСФЗ (IFRS), МСБО (IAS). Спеціалісти Компанії професійно, якісно та в найкоротші строки виконають:
Оцінку для IPO.  Оцінка для IPO проводиться, коли акціонерне товариство вирішує вперше виставити свої акції на публічний продаж. Якщо підприємство має намір залучити довгострокові позикові кошти, зокрема, шляхом первинного публічного розміщення (IPO). В такому випадку без переоцінки активів не обійтися.

Оцінку для прийняття управлінського рішення  Власник компанії після проведення переоцінки отримує найбільш достовірну інформацію, яка дозволить йому приймати правильні інвестиційні рішення, та забезпечить ефективне управління активами.

Оцінку для визначення справедливої (ринкової) вартості Переоцінка основних фондів допомагає власникам знизити вартість капіталу, отриманого на умовах позики.

Стандарти оцінки для МСФЗ та IPO:

Оцінка для МСФЗ (IFRS)  забезпечує єдність звітності, необхідна всім підприємствам, що працюють з іноземними партнерами, а також мультинаціональним концернам. Незалежно від того, в якій саме країні працює компанія, міжнародні стандарти дозволяють формувати звітність, яка буде зрозуміла і прозора для всіх її клієнтів і партнерів в інших державах. Компанія, при виконанні робіт з оцінки для IFRS дотримується наступних стандартів:

  • МСФЗ (IFRS) 1, повна назва якого звучить як «Перше застосування МСФЗ». Такий вид оцінки необхідний тим компаніям, які не так давно працюють на ринку і вперше вирішили сформувати і надати звітність за стандартами, прийнятими в усьому світі. Дозволяє з’ясувати справедливу вартість активів.
  • МСФЗ (IFRS) 3 розшифровується як «Об’єднання бізнесу». У цілому, оцінка при злиттях і поглинаннях просто необхідна, так як дана угода має вагомий вплив на діяльність компанії і може стати великим вкладенням капіталу. Компанія, що вирішила придбати іншу юридичну особу, зобов’язана з’ясувати всі особливості її активів і їх справедливу вартість, тому що в іншому разі неминуче виникнення ризиків.
  • МСБО (IAS) 16 присвячені особливостям оцінки основних засобів. У ряді випадків, які особливо обумовлені даним положенням, переоцінювати основні активи компанії необхідно щорічно. Для того, щоб переоцінка була визнана дійсною і точною, вона проводиться незалежними експертами.
  • МСБО (IAS) 36 носить назву «Знецінення активів». Переоцінка активів компанії в цьому випадку пов’язана з припущенням, що вони могли втратити в ціні через складну економічну ситуацію або збитки підприємства.
  • МСБО (IAS) 38 регламентує облік та оцінку нематеріальних активів.
  • МСБО (IAS) 39 встановлює правила проведення переоцінки фінансових вкладень компанії; носить назву «Фінансові інструменти».
  • МСБО (IAS) 40 регламентує проведення оцінки та переоцінки активів підприємства, які будуть використовуватися з метою інвестицій.

Оцінка та переоцінка активів надзвичайно важлива для чіткого розуміння фінансової та майнової ситуації, в якій опинилося підприємство, для прийняття грамотних управлінських та інвестиційних рішень.

Share Button