Податкова оцінка

З 21 серпня 2014 року набула чинності Постанова Кабінету міністрів України №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна», 25 березня  2015 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України за №146 від 25.03.2015 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», відповідно до якої вносяться зміни у Національний стандарт №1, Національний стандарт №2 та постанову Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 за №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі Постанова).

 

Ця Постанова встановлює наступне:

 

  • оціночною вартістю для передбачених Податковим кодексом України цілей (далі –оціночна вартість), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно-правових актів з питань оцінки майна і майнових прав;
  • інформація із звіту про оцінку майна, звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок (далі – звіт про оцінку), що складений для передбачених Податковим кодексом України цілей, вноситься до єдиної бази даних звітів про оцінку. Зазначена інформація складається за встановленою Фондом державного майна формою та є додатком до звіту. Строк дії звіту про оцінку, що не може перевищувати шість місяців з дати оцінки, зазначається в такому звіті;
  • визначення оціночної вартості здійснюється:

     суб’єктами оціночної діяльності – суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і мають сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за напрямом та спеціалізацією, що відповідають об’єкту оцінки;

     суб’єктами оціночної діяльності у сфері оцінки земель, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про оцінку земель», і мають ліцензію на виконання землеоціночних робіт (земельної ділянки як окремого об’єкта правочину).

 

Share Button